Jingxi

China > > Guangxi > > Jingxi

Jingxi is in southern Guangxi on the border with Vietnam. It has a showcave.

Expeditions

Maps