Houping 2008-3 Expedition Diary

Diary:

Date Summary
2008.04.30 Jordi, Matt depart Chongqing.
2008.05.01 Joerdi, Matt arrive in Wulong. All bus to Tongzi, hike to EWD.
2008.05.02 Matt, Erin, Duncan take equipment to Shi Wang Tiankeng, rerig top tiankeng pitch; Gobstopper too wet.
Jordi tourist trip to Qingkou Tiankeng.
2008.05.03 Jordi, Matt, Duncan survey Intermittent in SWD.
Erin geology walk to Qingkou TK.
2008.05.04 All walk to Yangjiaba, breakfast with He Yushu. Walk to Longquan Qiao, bikes to Tongzi, lunch with He Jun. Down to Wulong.
Jordi, Matt train to Chengdu.