Hong Meigui Members

Zhao Wen

Zhao Wen is a member of Zhangjiajie's Snail Club. He also owns Xiao Mu Wu restaurant/bar in the city center.
Links
Photos
 
Expeditions

CRF-HMG Hunan 2005